Medlem af
ISO Dyrlægen

Trivsel for de firbenede

Alt er dog ikke rosenrødt!

I 2011 lukkede vi vores pensionsafdeling. Der blev indført nogle lovkrav med henblik på burstørrelser, som vi ikke havdVSP med flag bygholm dyrehospital horsense hverken lyst eller evner til at opfylde.
Derfor lukkede vi pensionen, som siden vi startede dyrehospitalet, har tjent vore klienter som et tilbud om en professionel pasning af det firbenede familiemedlem, når det ikke kunne være med på familiebesøg eller ferie. En service hvor pasningen senere blev udbygget med aktivering og leg, så der virkelig skete noget under opholdet.

Bortset fra, at mange af vore klienter var grædefærdige over beslutningen, har den også haft konsekvenser indadtil. Dels har den betydet et tab af arbejdspladser og dels har den berøvet vore sygeplejeelever en vigtig del af deres uddannelse. Pensionen gav nemlig eleverne en helt oplagt og naturlig indlæring i, hvordan man omgås alle typer af hunde og katte. Det var virkelig en gren af faget, som på den måde kom ind som en grundig mesterlære og en gren af faget, der vanskeligt læres bedre på andre måder.

Så er der noget at sige til, at vi begræder den lovgivning.

Vi har været igennem samfundskriser tidligere i hospitalets historie, men hver gang er dyrlæger kommet sidst i rækken af dem, det gik udover. Vi har måttet give længere kredittider, vi har sat mere til og vi har også måttet arbejde mere for, at komme igennem. Men dybest set er vi kommet igennem dem alle, uden de helt voldsomme problemer.

Da den nuværende finanskrise startede, var vores indstilling nok den samme. Vær på vagt og stram op. Men vi blev klogere, allerede efter andet kvartal i 2009 stod det klart for os og vore mange kolleger rundt om i landet: Denne krise kommer til at koste.

Specielt gjaldt det de dyrehospitaler med betydelige personalelønninger. Der var ikke længere kun to chefer, der blot kunne regulere deres løn og i øvrigt arbejde nogle flere timer. Nej der var et personale, og der var nogle overenskomster, som også i vores erhverv var blevet gode, igennem alle de år, hvor det gik godt.
Indtil 2008 skulle vi virkelig søge og være heldige for, at få en medarbejdende dyrlæge eller en sygeplejerske. Efter 2009 er begge fag ramt af betydelig arbejdsløshed. En situation der heldigvis så småt er ved at stabilisere sig.

Vi har foretaget begrænsninger i personalet ved at undlade genansættelser, når der har været naturlig afgang blandt sygeplejerskerne. Vi har halveret vores elevantal. Og vi har desværre også sagt farvel til nogle rigtig gode og dygtige piger, når de blev uddannet som sygeplejersker.

Øvrige omkostninger er reduceret i det omfang, det har kunnet lade sig gøre. Specielt har der været fokus på administrationsomkostningerne, som er barberet i bund.

Vi har beskåret antallet af dyrlægetimer, men har undgået at beskære dyrlægeantallet, fordi vi her har den ekspertise, vi skal bruge til, at komme videre med, når vi igen ser dagens lys, og det begynder at gå fremad igen.

Så alt i alt har de sidste år været barske, også i vores branche.

I krisetider har vi altid kunnet mærke en øget interesse for forsikringsselskabernes sygeforsikringsordninger, det gælder også nu. Ikke kun på grund af krisetider, menBygholm dyrehospital dyrlæger og bjørne også fordi sygeforsikringsordningerne virkelig er attraktive for hunde og katteejere. De giver en sikkerhed for, at man ikke behøver at sige nej til et undersøgelses og behandlingstilbud på grund af økonomi.

Face facts. Det er ikke omkostningsfrit at gå til dyrlæge – tværtimod. Og forsikringerne er både seriøse og prismæssigt rimelige. Men vælg det rigtige selskab, læs det der står med småt, så tilbuddet også gælder din hund og kat.

Derudover har vi på Bygholm lanceret vores sundhedsklub i 2014.

Et særdeles attraktivt tilbud, hvor vi prøver at hjælpe sundhedsklubbens medlemmer med rabatordninger på omkostninger, der ikke dækkes af sygeforsikringerne.  Så hvis du ikke har hørt om det, så tjek det på hjemmesiden eller ring til Dyrehospitalet.

Fremtiden er derfor timet og tilrettelagt. Vi vil fortsat gerne være et centrum i din hunds og kats liv og sundhed. Og sætter alle kræfter ind på, at være et godt centrum.

For mit eget vedkommende er fremtiden snart der, hvor man begynder at drømme om fortiden!

Alligevel har jeg det privilegium, at jeg fortsat kan byde ind med nogle ting, som jeg ved en masse om. Og så har jeg i øvrigt slet ikke fået nok af at omgås og være noget for de firbenede. Så Bygholm Dyrehospital hører forhåbentlig også til min fremtid nogle år endnu. Og så er det for øvrigt meget sjovt, nu hvor jeg ikke længere er medejer, også at få løn for at være der!

 

 

Content

RIS / ROS

Har du feedback til os - så hører vi meget gerne fra dig!

Vælg karakter:
Feedback:
(Evt. dine kontaktoplysninger.)